• Hotline: 091 141 8184        

Mức cắt cụt lý tưởng để lắp chân, tay giả là những mức nào?

A – Mức cắt cụt chi trên:
Cắt cụt cánh tay
• Mỏm cụt có độ dài tới mức 30% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt quá ngắn)
• Từ mức 30% tới mức 50% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt ngắn )
• Từ mức 50 % tới mức 90% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt có mức cắt tiêu chuẩn ) Read more…